COMMUNITYSKOLAN

En skola för lärande och gemenskap.

Communityskolan är inspirerad av ”Community schools” i England och USA. Det är en skola som är till för hela området och samhället. Det betyder att skolan är öppen även efter skoltid med läxstöd och olika fritidsaktiviteter för att skapa trygga mötesplatser för barn och vuxna i närområdet. Vi samarbetar bland annat med lokala idrottsföreningar, Göteborgs universitet, Chalmers och Göteborgs Symfoniker. 

Communityskolan drivs av Räddningsmissionen men har ingen religiös inriktning och drivs utan vinstmål. Idag finns communityskolor i Gårdsten och Tynnered, Communityskolan Gårdsten är en F-9-skola, Communityskolan Tynnered är en högstadieskola med årskurserna 7, 8 och 9.  

Vi har fokus på kunskap och bildning genom kreativitet, kämparanda, höga förväntningar och inkluderande gemenskaper. Ledorden genomsyrar arbetet under lektioner samt under raster och eftermiddagsaktiviteter.  

Våra ledord

Höga förväntningar

Vi tror på att alla människor bär på en stor potential för utveckling, oavsett tidigare förutsättningar och omständigheter. Den här utgångspunkten är vägledande när vi väljer mellan olika arbetssätt i skolan. Vi har höga förväntningar på varje elev, familj och lärare – i både bemötande och resultat.

Kämparanda

Kämparandan – viljan att anstränga sig för att nå ett mål – har avgörande betydelse för hur långt vi når. Barn behöver bli påminda om vikten att inte ge upp och att fortsätta kämpa. De ska också kunna räkna med hjälp och stöd för att ta sig vidare. Kämparanda handlar om motivation och uthållighet – vi vill att barnen ska få hjälp i att träna effektivt så att orken att fortsätta kämpa håller i sig, oavsett vad som händer i livet. Vi vill kämpa tillsammans.

Inkluderande gemenskaper

Goda relationer är grunden för att bygga en trygg och omhändertagande skolkultur. I en sådan miljö ingår en hög vuxennärvaro och tät kontakt med närsamhället. Du som förälder/vårdnadshavare spelar en central roll i ditt barns utbildningsresa.

Kreativitet

Vi på Räddningsmissionen har arbetat med musik- och kulturverksamhet för barn och unga i många år. Vi använder också utbildningsinsatser som en mötesplats för kreativitet. Kreativitet är ett verktyg för att uttrycka sammanhang, delaktighet och förståelse för världen.

Communityskolans lärare

Riktigt bra lärare är en viktig del av Communityskolan. Vi vet vilken påverkan engagerade lärare har på elevernas möjlighet att lyckas med sin skolgång, därför är vi så glada över våra lärare som alla brinner för att få ge eleverna bästa möjliga undervisning!

Lärarna är legitimerade och har stor erfarenhet av att undervisa. Vi ser även att de har god förmåga till att skapa relationer med ungdomar och kan arbeta för att skapa bra studiero och tydliga rutiner, vilket var viktiga delar i rekryteringen. Allt för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av undervisningen.

Till dig som är elev

Studiero

På Communityskolan får du arbeta med erfarna lärare, i en trygg miljö, både under och efter skoltid. Vi lär oss så mycket vi kan, för att du som är elev ska ha de bästa möjligheterna i din framtid.

Extra studiestöd

Efter skoldagen finns extra studiestöd för att bli ännu bättre. Tillsammans med våra utbildade läxhjälpsvolontärer når du dina mål.

Aktiviteter efter skolan

Vi arbetar med tränare och coacher från flera lokala föreningar. Vi har höga förväntningar på varandra, och tillsammans arbetar vi för att din skoltid blir något som du är stolt över hela livet.

Kontakta oss


Communityskolan Gårdsten
gardsten@communityskolan.se

Communityskolan Tynnered
tynnered@communityskolan.se


Följ oss gärna på sociala medier!
@communityskolan_gardsten
@communityskolan_tynnered

För- och efternamn