Om vår pedagogiska verksamhet

Kunskapsuppdraget är i centrum för vår pedagogiska verksamhet. Vi säkerställer att alla elever når målen och att alla elever känner sig väl förberedda för att klara de nationella proven. 

Våra elever erbjuds teoretiska och praktiska ämnen av erfarna och kompetenta lärare med behörighet. Våra lärare kommer att ha en klar bild av vad varje elev ska lära sig under en lektion och veta hur väl varje elev har lyckats med att uppnå sina mål.

• Vi startar lektionerna med att hälsa på varandra och går in lugnt till våra platser.

• Vi börjar med att gå igenom vad vi ska göra.

• Vi avslutar lektionerna med att prata om vad vi gjort och vad vi ska göra nästa gång.

Alla elever har möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg och det finns tillgång till datorer och Ipads för utlåning till våra elever.

Kunskap i centrum

På Communityskolan står kunskap alltid i centrum. På skolan får du som elev möjlighet att öva och pröva under tydliga former, med läraren som ledare i klassrummet.

Skolan stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och viljan att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Hos oss får du möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla din förmåga att arbeta självständigt.

Studiero

Vi har höga förväntningar på varje elev, skolpersonal och vårdnadshavare. Höga förväntningar gäller såväl resultat som bemötande. På Communityskolan arbetar trygga, utbildade och tydliga lärare. Vi vet vilken skillnad det gör när alla barn får studiero och en trygg lärmiljö.  

Idrott

Att röra på sig är viktigt för att du ska må bra och kunna lära dig så mycket som möjligt. Vår idrottslärare samarbetar med olika föreningar, och som elev hos oss får du möjlighet att prova på olika idrotter utan extra kostnad. 

Skolmat

Vi satsar på att göra vårt bästa, både under och efter skoltid. Då är det viktigt att äta rätt. Hos oss får du en riklig lunch och mellanmål varje dag. De som lagar maten vet att det är viktigt att du blir mätt och nöjd, och är varsamma med våra livsmedel.

Vi får vår mat från Räddningsmissionens verksamhet ResursRätt, som tar vara på mat som annars skulle slängts och blivit svinn. Maten håller hög kvalité och består av rätter som eleverna tycker om.

Bibliotek

Att läsa är roligt och viktigt för att du ska klara skolan bra.  

I biblioteket finns det olika sorters böcker om fakta och fantasi. Du kan också lyssna på ljudböcker om du vill, skolans bibliotekspersonal hjälper dig då att starta ett konto. Om du har läs- och skrivsvårigheter har vi tjänsten Legimus där du får tillgång till hela världens bibliotek i din dator eller i telefonen som en app.   

För oss som jobbar på skolan är det viktigt att det ska vara lätt för dig att låna böcker. 

Vi som arbetar i biblioteket hjälper dig att hitta böcker du vill läsa, lär dig om källkritik och arbetar tillsammans med dina lärare för att du ska bli en god läsare.