Här ansöker du till Communityskolan Gårdsten

Ansökan till Communityskolan görs här eller genom att kontakta oss. Våra medarbetare är mångspråkiga om du behöver stöd med skolansökan.Har du fler frågor?

Kontakta oss på: gardsten@communityskolan.se