Du som förälder är viktig för oss

För oss är det viktigt med en nära dialog med dig som förälder eller vårdnadshavare.

Inför skolstarten innan ditt barn börjar skolan vill vi träffa och lära känna eleven men även dig som förälder. Under våren 2021 har vi träffat eleverna och deras vårdnadshavare i mindre grupper. Värdefulla möten där både elever, föräldrar och skola får viktig information.

Skolan kommer ha en app som alla föräldrar kan ladda ner till sin telefon. Där blir det lätt att hantera eventuell frånvaro, att få reda på vad barnen arbetar med i skolan och annan information. Det kommer att lätt gå att få texter översatta till olika språk, så att det blir lätt att förstå informationen.

Förutom föräldramöten och utvekclingssamtal kommer skolan efter skoltid ha drop-in tider varje månad, dit man kan komma så hjälper vi till med till exempel blanketter eller om man vill träffa någon av skolans personal.

Vi kommer att arbeta på att finna olika vägar där föräldrar, elever och skola kan mötas. Välkomna att vara en del av det!