Du som förälder är viktig för oss

För oss är det viktigt med en nära dialog med dig som förälder eller vårdnadshavare.

Vi har regelbundet föräldramöten och utvecklingssamtal och värnar om en god relation och nära dialog till samtliga vårdnadshavare för alla elever.

Vi utvecklar kontinuerligt olika vägar där föräldrar, elever och skola kan mötas. Välkomna att vara en del av det!