Här kan du digitalt skicka in din intresseanmälan till Communityskolan Gårdsten.
Våra medarbetare är mångspråkiga om du behöver stöd med skolansökan, varmt välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp.

ÅÅMMDD-XXXX
Läs mer https://raddningsmissionen.se/personuppgifter