Höga förväntningar

Vi tror på att alla människor bär på en stor potential för utveckling, oavsett tidigare förutsättningar och omständigheter. Den här utgångspunkten är vägledande när vi väljer mellan olika arbetssätt i skolan. Vi har höga förväntningar på varje elev, familj och lärare – i både bemötande och resultat.

Kämparanda

Kämparandan, viljan att anstränga sig för att nå ett mål, har avgörande betydelse för hur långt vi når. Barn behöver bli påminda om vikten att inte ge upp utan att fortsätta kämpa, och de ska kunna räkna med hjälp och stöd för att ta sig vidare. Kämparanda handlar om motivation och uthållighet, och om att få hjälp i att träna effektivt så att orken att fortsätta kämpa håller i sig oavsett vad som händer i livet. Vi vill kämpa tillsammans.

Kreativitet

Räddningsmissionen har arbetat med musik- och kulturverksamhet för barn och unga i många år. Vi använder också utbildningsinsatser som mötesplats för kreativitet. Kreativitet är verktyg för att uttrycka sammanhang, delaktighet och förståelse för världen.

Inkluderande gemenskaper

Goda relationer är grunden för att bygga en trygg och omhändertagande skolkultur. I den ingår en hög vuxennärvaro och tät kontakt med närsamhället. Du som förälder/vårdnadshavare spelar en central roll i ditt barns utbildningsresa.