Communityskolan – en del av RM Bildning AB

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som har jobbat med barn- och skolfrågor i många år. Hösten 2021 startade vi Communityskolan i Tynnered med fokus på kunskap, gemenskap och studiero. Vår ambition är att starta fler skolor där behoven är stora och därför har vi startat RM Bildning AB för att hålla samman skolsatsningen. Räddningsmissionen är enda ägare till RM Bildning AB för att säkerställa att inget vinstuttag sker utan att all eventuell vinst stannar kvar inom skolan och välfärden.

Emil Mattsson

VD RM Education AB & Direktor Räddningsmissionen

Lärarutbildning vid Göteborgs Universitet, lång erfarenhet av undervisning och skolledning. Tidigare bland annat rektor för Tjörns utbildningscentrum samt rektor för Mikael Elias Gymnasium (nuvarande Klara Gymnasium). Emil är Direktor för den ideella föreningen Göteborgs Räddningsmission och VD för RM Bildning.

emil.mattsson@raddningsmissionen.se

Sandra Stene

Verksamhetsstrateg

Lärarutbildning vid Göteborgs Universitet, rektorsutbildning vid Karlstads Universitet. 10 års erfarenhet från skolledaruppdrag som rektor, biträdande rektor samt med kvalitetsledning inom skolverksamhet. Sandra arbetar som verksamhetsstrateg i den ideella föreningen Göteborgs Räddningsmission och sitter i organisationens övergripande ledningsgrupp samt arbetar med strategisk verksamhetsutveckling inom RM Bildning.

sandra.stene@raddningsmissionen.se

Samuel Haugstvedt

Projektledare

Master i Industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska högskola. Drygt 15 års erfarenhet av projektledning inom bilindustrin och fastighetsbranschen. Samuel är projektledare i den ideella föreningen Göteborgs Räddningsmission och ansvarar för organisationens strategiska fastighetsgrupp. Samuel projektleder skolstarter inom RM Bildning och arbetar med utvecklingsfrågor inom fastighet.

samuel.haugstvedt@raddningsmissionen.se

Niclas Hansén

Verksamhetsledare Barn & Familj

Socionomutbildning Arcada, högskolan i Helsingfors. 15 års erfarenhet av att både leda och arbeta med pedagogiskt utredningsarbete med särskild kompetens i skollagstiftning. Även styrelseuppdrag inom förskola som biträdande ordförande. Niclas ansvarar för arbetet med ansökningar för skoltillstånd bistår rektorer i utvecklingen av styrdokument inom ramen för RM Bildning. 

niclas.hansen@raddningsmissionen.se