Communityskolan – en del av RM Bildning AB

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som har jobbat med barn- och skolfrågor i många år. Hösten 2021 startade vi Communityskolan Tynnered med fokus på kunskap, gemenskap och studiero, och i januari 2023 startade vi Communityskolan Gårdsten. Vår ambition är att starta fler skolor där behoven är stora och därför har vi startat RM Bildning AB för att hålla samman skolsatsningen. Räddningsmissionen är enda ägare till RM Bildning AB för att säkerställa att inget vinstuttag sker utan att all eventuell vinst stannar kvar inom skolan och välfärden.

Ledning för Communityskolan:

Emil Mattsson

VD RM Education AB & Direktor Räddningsmissionen

Lärarutbildning vid Göteborgs Universitet, lång erfarenhet av undervisning och skolledning. Tidigare bland annat rektor för Tjörns utbildningscentrum samt rektor för Mikael Elias Gymnasium (nuvarande Klara Gymnasium). Emil är Direktor för den ideella föreningen Göteborgs Räddningsmission och VD för RM Bildning.

emil.mattsson@raddningsmissionen.se

Katerina Ingenlath

Biträdande direktor Räddningsmissionen

katerina.ingenlath@raddningsmissionen.se

Sandra Stene

Verksamhetsstrateg

Lärarutbildning vid Göteborgs Universitet, rektorsutbildning vid Karlstads Universitet. 10 års erfarenhet från skolledaruppdrag som rektor, biträdande rektor samt med kvalitetsledning inom skolverksamhet. Sandra arbetar som verksamhetsstrateg i den ideella föreningen Göteborgs Räddningsmission och sitter i organisationens övergripande ledningsgrupp samt arbetar med strategisk verksamhetsutveckling inom RM Bildning.

sandra.stene@raddningsmissionen.se

Ingrid Lindbland

Skolchef Communityskolan
Rektor Communityskolan Tynnered

Ingrid Lindblad är både utbildad rektor och lärare på Göteborgs universitet. De senaste 10 åren har arbetat som rektor och med skolledningsstöd. Innan dess har hon även jobbat som lärare, främst på högstadiet och har sammanlagt 25 års erfarenhet inom svensk skola. Ingrid kommer nu från en tjänst som rektor på Fjällskolan där hon har varit otroligt uppskattad bland elever, lärare och föräldrar. Vi har stort förtroende för Ingrid och är glada att få ha henne som skolchef och rektor.

ingrid.lindblad@communityskolan.se
031-712 13 59

Niclas Hansén

Utvecklingsstrateg, tf rektor Communityskolan Gårdsten

Socionomutbildning Arcada, högskolan i Helsingfors. 15 års erfarenhet av att både leda och arbeta med pedagogiskt utredningsarbete med särskild kompetens i skollagstiftning. Även styrelseuppdrag inom förskola som biträdande ordförande. Niclas ansvarar för arbetet med ansökningar för skoltillstånd bistår rektorer i utvecklingen av styrdokument inom ramen för RM Bildning. Sedan november 2023 är Niclas tf rektor på Communityskolan Gårdsten.

niclas.hansen@raddningsmissionen.se