Om vår pedagogiska verksamhet

Kunskapsuppdraget är i centrum för vår pedagogiska verksamhet. Vi säkerställer att alla elever når målen och att alla elever känner sig väl förberedda för att klara de nationella proven. 

Vi startar lektionerna med att vi hälsar på varandra och går in till våra platser. Därefter går vi igenom vad vi ska göra och avslutar lektionerna med att prata om vad vi gjort, och vad vi ska göra nästa lektionstillfälle.

Vi arbetar metodiskt och mäter regelbundet elevers kunskapsnivå så att ingen elev kommer efter i skolarbetet.