Vi tror på samarbete!

Vi fokuserar på helheten kring våra elevers och familjers situation och vi har ett starkt samarbete med aktörer från privat, offentlig och idéburen sektor samt med akademin.

Några av våra samverkanspartners ger oss möjlighet att erbjuda:

  • Vi startar orkester i nära samverkan med Göteborgs Symfoniker symfoniker hösten 2021. 
  • Lästräning med en utbildad läxhjälpare 
  • Möjlighet och stöd för elever att engagera sig i aktiviteter och föreningar under kvällstid. Detta gäller särskilt dig som inte har någon tidigare erfarenhet av att vara med i en förening.
  • En trygg plats att göra läxor på under kvällstid.
  • Aktiviteter för föräldrar i våra lokaler under kvällstid. Vi kommer exempelvis kunna erbjuda Vi kommer exempelvis kunna erbjuda utbildningar och möjligheter att mötas.

Vi samarbetar med