Vi tror på samarbete!

Vi fokuserar på helheten kring våra elevers och familjers situation och vi har ett starkt samarbete med aktörer från privat, offentlig och idéburen sektor samt med akademin.

Några av våra samverkanspartners ger oss möjlighet att erbjuda:

  • Vi driver orkester i nära samverkan med Göteborgs Symfoniker. Satsningen möjliggörs via Destination Tynnered.
  • Lästräning med en utbildad läxhjälpare.
  • Möjlighet och stöd för elever att engagera sig i aktiviteter och föreningar under kvällstid. Detta gäller särskilt dig som inte har någon tidigare erfarenhet av att vara med i en förening.
  • En trygg plats att göra läxor på under kvällstid.

Vill ni vara med och förverkliga vår vision?

Vi på Räddningsmissionen är djupt bekymrade över segregationen i Göteborg och har riktat in oss på att aktivt försöka vara med och vända utvecklingen. Vi tror som många andra att skolan kanske är den viktigaste nyckeln för att komma till rätta med problemen. Alltför många elever i Göteborg går idag i skolor där måluppfyllelsen är så låg att det är regel snarare än undantag att inte ens kunna söka sig till ett yrkesprogram på gymnasiet efter årskurs nio. Detta är högst oroande inför framtiden.

På åtta skolor i Göteborg blir enbart 34- 45% av eleverna behöriga till yrkesprogram på gymnasiet efter årskurs 9. 

Vi drömmer om en skola för alla barn i närområdet. En Communityskola som kombinerar engagerad undervisning och höga förväntningar på varje elev med olika aktiviteter efter skoltid. En skola för hela området och stadsdelen. Communityskolan är inspirerad av ”Communityschools” i England och USA och är ett etablerat begrepp som visat mycket goda resultat genom åren. 

Men detta klarar vi inte själva. Vi behöver bli fler som sluter upp och engagerar oss för att få till en förändring. 

Samverkanspartners

Vi vill bli fler Communityskolor och sprida vårt Communityarbete. Genom Communityskolan Tynnered och Communityskolan Gårdsten finns flera etablerade samarbeten med bland annat Göteborgs Universitet, Chalmers och Göteborgs Symfoniker. Utvecklingen av Communityskolan har bland annat fått stöd av Jane & Dan Olssons stiftelse, Sätila Foundation och HSS stiftelsee.

Vi söker ännu fler starka samverkanspartners och finansiärer på såväl operativ som strategisk nivå för att utöka och utveckla Communityskolans vision. Tillsammans agerar vi kraftfullt för att stärka Göteborg och ge fler barn möjlighet till en framtid med utbildning.

Vi samarbetar med

Vi vill bli fler! Välkommen att kontakta oss kring hur ni kan engagera er!

Linda Martinsson
Ansvarig för Communityaktiviteter
linda.martinsson@raddningsmissionen.se