Räddningsmissionen grundades 1952 och är en idéburen, ickevinstdrivande organisation.

Vi är en barnrättsorganisation som drivs av viljan att förändra och förbättra förutsättningarna för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Vår organisationsidé är ”möten i ögonhöjd”, dvs respektfulla möten. 

Läs mer på vår hemsida: https://raddningsmissionen.se