Vill ni vara med och förverkliga vår vision?

Vi på Räddningsmissionen är djupt bekymrade över segregationen i Göteborg och har riktat in oss på att aktivt försöka vara med och vända utvecklingen. Vi tror som många andra att skolan kanske är den viktigaste nyckeln för att komma till rätta med problemen. Alltför många elever i Göteborg går idag i skolor där måluppfyllelsen är så låg att det är regel snarare än undantag att inte ens kunna söka sig till ett yrkesprogram på gymnasiet efter årskurs nio. Detta är högst oroande inför framtiden.

På åtta skolor i Göteborg blir enbart 34- 45% av eleverna behöriga till yrkesprogram på gymnasiet efter årskurs 9. 

Vi drömmer om en skola för alla barn i närområdet. En Communityskola som kombinerar engagerad undervisning och höga förväntningar på varje elev med olika aktiviteter efter skoltid. En skola för hela området och stadsdelen. Communityskolan är inspirerad av ”Communityschools” i England och USA och är ett etablerat begrepp som visat mycket goda resultat genom åren. 

Men detta klarar vi inte själva. Vi behöver bli fler som sluter upp och engagerar oss för att få till en förändring. 

Samverkanspartners

Communityskolan Tynnered har redan ett etablerat samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers. Extra läxhjälp efter skoltid kommer att erbjudas genom Räddningsmissionens verksamhet Studiestunden. Vi kommer också att samverka med såväl lokalt föreningsliv som kulturinstitutioner som Göteborgs Symfoniker. Möjlighet kommer också finnas att få extra språkträning på engelska med kompetenta volontärer. 

Vi vill bli fler! Välkommen att kontakta oss kring hur ni kan bidra!

Samuel Haugstvedt
Projektledare Communityskolan
0733-53 40 45
samuel.haugstvedt@raddningsmissionen.se