Det som händer efter skolan är också viktigt!

Vi som jobbar utanför skoltid är duktiga på olika saker, och samarbetar med olika föreningar. Varje vecka kommer det att finnas möjlighet att välja mellan olika aktiviteter. Du får möjlighet att påverka vilka aktiviteter som du gör under ett skolår. Några aktiviteter som vi kommer att erbjuda:

• Läxstöd efter skoltid, 1-2 dagar i veckan.

• Skolfrukost för alla elever som går på Communityskolan.

• Aktiviteter och kurser för vuxna/föräldrar utifrån behov så som studiecirklar, idrottsaktiviteter, matlagningskurser med mera.

• Gratis lovaktiviteter (sommar, höst, jul och sportlovsaktiviteter).

• Extra språkträning på engelska med kompetenta volontärer på loven.

Vår ambition är att anpassa communityaktiviteterna efter elevernas förutsättningar. Det betyder att vårt förhållningssätt och vår lärmiljö ska inkludera alla. Ett exempel är att all personal får utbildning i NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och regelbunden handledning av specialpedagog. 

Vi arbetar för att fånga upp behov av anpassningar redan i inskrivningssamtalet, tillsammans med dig och ditt barn. Detta gör vi för att tidigt kunna se de behov som finns och kontinuerligt arbeta med dessa i verksamheten.

Personalen är aktiva i att leda, stödja och stimulera aktivitet.