Visionen med Communityskolan är den ska vara en skola som är till för hela området och samhället. Utanför skoltid bedriver vi därför något som vi kallar Communityarbete. Arbetet består av olika aktiviteter och verksamheter som ska fungera som trygga mötesplatser för barn och vuxna i närområdet. Målet är att dessa ska kunna bidra till en bra skolgång och en meningsfull fritid.

Communityarbetet drivs av Räddningsmissionen, i samarbete med olika aktörer såsom Chalmers, Studieförbundet Bilda, bostadsbolagen, BIC, Göteborgs Symfoniker, och andra i närområdet. De aktiviteter som inte är direkt kopplade till undervisningen är frivilliga och kostnadsfria och leds av trygga vuxna. Syftet är att stärka skolans arbete kring det kompensatoriska uppdraget, det vill säga, tiden efter att skoldagen tagit slut. Till exempel att kunna erbjuda en meningsfull fritidsaktivitet och hjälp med läxor efter skoltid och ge extra stöd till viktiga vuxna kring barnet osv.

Här är exempel på vilka aktiviteter som finns:

• Läxstöd efter skoltid, 1-2 dagar i veckan.

• Mellanmål under aktiviteterna efter skoltid.

• Orkesterverksamhet lett av Göteborgs Symfoniker.

• Skolscout efter skoltid, 1 dag i veckan.

• Aktiviteter och kurser för vuxna/föräldrar i samverkan med studieförbundet Bilda.

• Lovaktiviteter (sommar, höst, jul och sportlov).

En av våra största satsningar är vår Communityorkester som vi bedriver i så väl Tynnered som Gårdsten. Här erbjuds möjlighet att lära sig nya instrument tillsammans med begåvade musiker. Insatsen möjliggörs bland annat genom stöd till Göteborgs Symfoniker från Destination Tynnered. Läs mer och anmäl ditt barn till orkestern.

Har du frågor eller vill veta mer om vårt Communityarbete?
Kontakta oss gärna!

Linda Martinson

Communityansvarig Tynnered
linda.martinson@communityskolan.se

Linnea Stening

Communityansvarig Gårdsten
linnea.stening@communityskolan.se