Visionen med Communityskolan är den ska bli en skola som är till för hela området och samhället. Utanför skoltid bedriver vi därför något som vi kallar Communityarbete. Arbetet består av olika aktiviteter och verksamheter som vi vill ska fungera som trygga mötesplatser för barn och vuxna i närområdet. Målet är att dessa ska kunna bidra till en bra skolgång och en meningsfull fritid.

Communityarbetet drivs av Räddningsmissionen, i samarbete med olika aktörer såsom Chalmers, Studieförbundet Bilda, bostadsbolagen, BIC och andra i närområdet. De aktiviteter som inte är direkt kopplade till undervisningen är frivilliga och kostnadsfria och leds av trygga vuxna. Syftet är att stärka skolans arbete kring det kompensatoriska uppdraget. Till exempel att kunna erbjuda en meningsfull fritidsaktivitet och hjälp med läxor efter skoltid och ge extra stöd till viktiga vuxna kring barnet osv.

Här är exempel på vilka aktiviteter som finns:

• Läxstöd efter skoltid, 1-2 dagar i veckan.

• Skolfrukost måndag-fredag för alla elever som går på Communityskolan.

• Mellanmål under aktiviteterna efter skoltid

• Skolscout efter skoltid, 1 dag i veckan.

• Cykelkurs för vuxna i samarbetet med familjebostäder, Hälsoteket i Väster, Göteborgs Stad och Cykelfrämjandet.

• Aktiviteter och kurser för vuxna/föräldrar i samverkan med studieförbundet Bilda.

• Lovaktiviteter (sommar, höst, jul och sportlov).

Har du frågor eller vill veta mer om vårt Communityarbete?
Kontakta oss gärna!

Linda Martinson

Ansvarig för Communityaktiviteter
linda.martinson@communityskolan.se