Communityskolan Tynnered

Höstterminen 2021 öppnar Räddningsmissionen en ny högstadieskola vidd Opaltorget – Communityskolan Tynnered. Första läsåret (augusti 2021) tar skolan emot elever som ska börja i årskurs 7, för att sedan fortsätta med att ta emot andra årskurser.

Communityskolan Tynnered är en gratis friskola med fokus på kunskap och bildning genom kreativitet, kämparanda och höga förväntningar. Genom goda samarbeten med universitet, näringslivet och närområdet är Communityskolan Tynnered en skola i världsklass som ger eleverna de bästa förutsättningarna för en god framtid.

En skola vid Opaltorget

Communityskolan kommer ligga i Familjebostäders lokaler precis vid Opaltorget. Lokalerna genomgår just nu en stor renovering för att vi ska vara redo att ta emot elever hösten 2021. Ovan ser du visualiseringsbilder på hur lokalerna kommer att se ut. Vi vill att skolan ska vara hela områdets lokal och den kommer finnas öppen även efter skoltid för olika aktiviteter. Det finns bra förbindelser till Opaltorgets hållplats med både buss och spårvagn. 

”Jag vill ha lärare som tror på mig 100 procent,
någon som kan stötta mig i skolan för
jag vill ha ett bra jobb”

Citatet ovan kommer från en elev som deltog i en av våra studiestunder.

Hos Communityskolan står kunskapsuppdraget i centrum. Våra elever får möjlighet att läsa extra efter skoltid, med stöd av utbildade läxhjälpsvolontärer.

Communityskolan erbjuder fritidsaktiviteter som t.ex. idrott och musik i direkt anslutning till skoldagen. Detta gör vi i samarbete med föreningar, företag och universitet. Du som är elev eller vårdnadshavare har möjlighet att vara med och påverka vilka aktiviteter som erbjuds.

Hos oss kan du ha höga förväntningar på din framtid och på aktiviteter såväl under som efter skoltid.