Hos Communityskolan står kunskapsuppdraget i centrum. Våra elever får möjlighet att läsa extra efter skoltid, med stöd av utbildade läxhjälpsvolontärer.

Communityskolan erbjuder fritidsaktiviteter som t.ex. idrott och musik i direkt anslutning till skoldagen. Detta gör vi i samarbete med föreningar, företag och universitet. Du som är elev eller vårdnadshavare har möjlighet att vara med och påverka vilka aktiviteter som erbjuds.

Hos oss kan du ha höga förväntningar på din framtid och
på aktiviteter såväl under som efter skoltid.

”Jag vill ha lärare som tror på mig 100 procent,
någon som kan stötta mig i skolan för
jag vill ha ett bra jobb”

Citatet från en elev som deltog i en av våra studiestunder.