RM Bildning driver två skolor – Communityskolan Gårdsten och Communityskolan Tynnered. Du kan läsa mer om de enskilda skolorna här.

Hos våra Communityskolor står kunskapsuppdraget i centrum. Våra elever får möjlighet att läsa extra efter skoltid, med stöd av utbildade läxhjälpsvolontärer.

Communityskolan erbjuder fritidsaktiviteter som t.ex. idrott och musik i direkt anslutning till skoldagen. Detta gör vi i samarbete med föreningar, företag och universitet. Du som är elev eller vårdnadshavare har möjlighet att vara med och påverka vilka aktiviteter som erbjuds.

Hos oss kan du ha höga förväntningar på din framtid och
på aktiviteter såväl under som efter skoltid.