Rektor Ingrid Lindblad

Ingrid Lindblad är både utbildad rektor och lärare på Göteborgs universitet. De senaste 10 åren har arbetat som rektor och med skolledningsstöd. Innan dess har hon även jobbat som lärare, främst på högstadiet och har sammanlagt 25 års erfarenhet inom svensk skola. Ingrid kommer nu från en tjänst som rektor på Fjällskolan där hon har varit otroligt uppskattad bland elever, lärare och föräldrar.

Ingrid har lång erfarenhet och stort engagemang i att driva frågor om utbildning och politiska samhällsfrågor. Hon har ett stort nätverk inom idéburen, offentlig och privat sektor som kommer att gynna Communityskolan och dess elever.

Ingrids främsta uppdrag är att ge alla elever en högkvalitativ utbildning, en skola att vara stolt över och de bästa möjligheterna inför framtiden.
Vi har stort förtroende för Ingrid och är glada att få ha henne som rektor.

ingrid.lindblad@communityskolan.se
0317 12 13 59

Personal Communityskolan Gårdsten

Mariam Sbihi
Biträdande rektor Communityskolan Gårdsten
mariam.sbihi@communityskolan.se
0721 45 78 86
Azra Kočan
Skolintendent Communityskolan Gårdsten
azra.kohan@communityskolan.se
0720 84 34 01
Semira Nurhussen
Skolsköterska Communityskolan Gårdsten
semira.nurhussen@communityskolan.se
0720 85 01 99