Tillförordnad Rektor Niclas Hansén

Sedan den 1 november är Niclas Hansén tillförordnad rektor på Communityskolan Gårdsten. Sedan 2018 har han i rollen som utvecklingsstrateg på Räddningsmissionen tillsammans med den yttersta ledningen, externa forskare, rektorer samt lärare lett arbetet med att formulera Communityskolans koncept.

Niclas Hansen har de senaste 15 åren arbetat med övergripande skolfrågor och går in som rektor i Gårdsten för att ytterligare stärka skolans fokus på kunskapsuppdraget samt att utveckla skolans profil, dvs att vara/bli en Communityskola.

niclas.hansen@communityskolan.se
0317 12 13 17

Personal Communityskolan Gårdsten

Martin Jansson
Vikarierande Biträdande rektor Communityskolan Gårdsten
martin.jansson@communityskolan.se
076 71 96 039
Mariam Sbihi
Biträdande rektor Communityskolan Gårdsten
mariam.sbihi@communityskolan.se
Semira Nurhussen
Skolsköterska Communityskolan Gårdsten
semira.nurhussen@communityskolan.se
0720 85 01 99
Linnea Stening
Communityansvarig
linnea.stening@communityskolan.se
076 40 03 197
Azra Kočan
Skolintendent Communityskolan Gårdsten
azra.kocan@communityskolan.se
0720 84 34 01