Det här är vår idé

Communityskolan främjar och möjliggör positiva livsval för barn, föräldrar och andra vuxna i närområdet. Skolan följer aktuell skollag och läroplan. Utöver grundskolans huvuduppdrag är skolan öppen även kvällar för att fokusera på helheten kring barn och familjers situation.

Målsättningen är att gemensamt arbeta för en trygg och tillitsfull samhällsutveckling. Detta gör vi genom att på olika sätt förbättra förutsättningarna för barn och vuxna att tillgodogöra sig kunskaper, och genom att göra familjer och aktörer i närområdet delaktiga i vårt arbete.