Det här är vår idé

Vår skola kommer att främja och möjliggöra positiva livsval för barn, föräldrar och andra vuxna i närområdet. Skolan kommer att följa aktuell skollag och läroplan. Utöver grundskolans huvuduppdrag kommer skolan vara öppen även kvällar och helger och fokusera på helheten kring barn och familjers situation.

Målsättningen är att gemensamt arbeta för en trygg och tillitsfull samhällsutveckling. Detta gör vi genom att på olika sätt förbättra förutsättningarna för barn och vuxna att tillgodogöra sig kunskaper, och genom att göra familjer och aktörer i närområdet delaktiga i vårt arbete.