Rektor Ingrid Lindblad

Ingrid Lindblad är utbildad både rektor och lärare på Göteborgs universitet. De senaste 10 åren har arbetat som rektor och med skolledningsstöd. Innan dess har hon även jobbat som lärare, främst på högstadiet och har sammanlagt 25 års erfarenhet inom svensk skola. Ingrid kommer nu från en tjänst som rektor på Fjällskolan där hon har varit otroligt uppskattad bland elever, lärare och föräldrar.

Ingrid har lång erfarenhet och stort engagemang i att driva frågor om utbildning och politiska samhällsfrågor. Hon har ett stort nätverk inom idéburen, offentlig och privat sektor som kommer att gynna Communityskolan och dess elever.

Ingrids främst uppdrag är att ge alla elever en högkvalitativ utbildning, en skola att vara stolt över och de bästa möjligheterna inför framtiden. Nu under våren kommer hon ta hand om rekrytering av personal och framarbetande av rutiner och struktur, allt för att skapa en miljö och klimat som gör att det skapas trygghet, studiero och fokus på undervisningen. Vi har stort förtroende för Ingrid och är glada att få ha henne som rektor.

ingrid.lindblad@raddningsmissionen.se
031-712 13 59

Milad Gorgees

Milad Gorgees har jobbat på Räddningsmissionen i flera år och de sista åren jobbat med Studiestunden på flera skolor i Göteborg. Han är utbildad socionom och har erfarenheter båda från myndighetsutövning, integrationsprojekt samt projektutveckling och ledning. Milad är även själv uppväxt i Tynnered och har god kontakt med området.  


Communityansvarig
milad.gorgees@raddningsmissionen.se