Communityskolans Lärare

Att hitta riktigt bra lärare har varit en viktig del i uppstarten av Communityskolan. Vi vet vilken påverkan engagerade lärare har på elevernas möjlighet att lyckas med sin skolgång. Därför är vi så glada över detta gäng som alla brinner för att få ge eleverna bästa möjliga undervisning! På bilden saknas musikläraren Linus, Helene på textilslöjd samt bild- och träslöjdslärare som vi snart kan presentera.

Lärarna är legitimerade och har stor erfarenhet av att undervisa. Vi ser även att de har god förmåga till att skapa relationer med ungdomar och kan arbeta för att skapa bra studiero och tydliga rutiner, vilket var viktiga delar i rekryteringen. Allt för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av undervisningen.

Rektor Ingrid Lindblad

Ingrid Lindblad är utbildad både rektor och lärare på Göteborgs universitet. De senaste 10 åren har arbetat som rektor och med skolledningsstöd. Innan dess har hon även jobbat som lärare, främst på högstadiet och har sammanlagt 25 års erfarenhet inom svensk skola. Ingrid kommer nu från en tjänst som rektor på Fjällskolan där hon har varit otroligt uppskattad bland elever, lärare och föräldrar.

Ingrid har lång erfarenhet och stort engagemang i att driva frågor om utbildning och politiska samhällsfrågor. Hon har ett stort nätverk inom idéburen, offentlig och privat sektor som kommer att gynna Communityskolan och dess elever.

Ingrids främsta uppdrag är att ge alla elever en högkvalitativ utbildning, en skola att vara stolt över och de bästa möjligheterna inför framtiden.
Vi har stort förtroende för Ingrid och är glada att få ha henne som rektor.

ingrid.lindblad@raddningsmissionen.se
031-712 13 59

Milad Gorgees

Milad Gorgees har jobbat på Räddningsmissionen i flera år och de sista åren jobbat med Studiestunden på flera skolor i Göteborg. Han är utbildad socionom och har erfarenheter båda från myndighetsutövning, integrationsprojekt samt projektutveckling och ledning. Milad är även själv uppväxt i Tynnered och har god kontakt med området.  


Communityansvarig
milad.gorgees@raddningsmissionen.se