Rektor Ingrid Lindblad

Ingrid Lindblad är utbildad både rektor och lärare på Göteborgs universitet. De senaste 10 åren har arbetat som rektor och med skolledningsstöd. Innan dess har hon även jobbat som lärare, främst på högstadiet och har sammanlagt 25 års erfarenhet inom svensk skola. Ingrid kommer nu från en tjänst som rektor på Fjällskolan där hon har varit otroligt uppskattad bland elever, lärare och föräldrar.

Ingrid har lång erfarenhet och stort engagemang i att driva frågor om utbildning och politiska samhällsfrågor. Hon har ett stort nätverk inom idéburen, offentlig och privat sektor som kommer att gynna Communityskolan och dess elever.

Ingrids främsta uppdrag är att ge alla elever en högkvalitativ utbildning, en skola att vara stolt över och de bästa möjligheterna inför framtiden.
Vi har stort förtroende för Ingrid och är glada att få ha henne som rektor.

ingrid.lindblad@communityskolan.se
031-712 13 59

Anna Dahlberg

Anna är legitimerad lärare inom matematik och NO. Hon kommer nu senast från Fässbergsskolan i Mölndal.

anna.dahlberg@communityskolan.se

Katarina Ericson

Legitimerad lärare inom SO, engelska och franska. Katarina har en lång erfarenhet från både gymnasium och högstadie, och har senast arbetat i Hjällbo.

katarina.ericson@communityskolan.se

Sibongile Malaza Axunger

Lärare inom svenska, svenska som andraspråk och idrott och hälsa. Sibongile har flera års erfarenhet av både högstadie och gymnasium, hon har bland annat arbetat på Fjällskolan och på Gårdstensskolan. Dessutom har Sibongile utbildat blivande lärare inom idrott och hälsa på Göteborgs universitet.

sibongile.malaza-axunger@communityskolan.se

Julia Thyni

Lärare inom engelska och spanska. Julia är legitimerad lärare och kommer nu senast från Klaras gymnasium i Göteborg.

julia.thyni@communityskolan.se

Celine Afif

Celine är legitimerad hem- och konsumentkunskapslärare. Hon har arbetat bland annat inom Kungsbacka kommun. Hem- och konsumentkunskapen är på Tynneredskolan en gång varje vecka.

celine.afif@communityskolan.se

Sara Ahlström

Sara är skolans administratör och skolvärd. Hon hjälper elever, personal och föräldrar att hitta rätt och att trivas. Hon sköter allt från administration av nycklar och löner till att beställa varor men även att arbeta så att det blir bra stämning på skolan.

sara.ahlstrom@communityskolan.se

Ulrika Lindberg

Ulrika är skolsköterska och är på skolan på torsdagar. Ulrika har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga och arbetar andra dagar på Barn- och ungdomsmottagningen.

ulrika.lindberg@communityskolan.se

Linda Martinson

Linda är kurator och ansvarig för Communityaktiviteter på skolan. Hon är på skolan oftast måndagar och torsdagar.
Linda är utbildad socionom och har arbetat länge med ungdomar och har stor erfarenhet av att arbeta med samtal på olika sätt.

linda.martinson@communityskolan.se

Helene Johansson

Är legitimerad och erfaren lärare inom tyska, textilslöjd och svenska och har på skolan tyska och textilslöjd. Hon har arbetat i området i många år och kommer nu senast från Frejaskola.

helene.johansson@communityskolan.se

Linus Lindell

Linus studerar till lärare och får sin legitimation till julen 2021. Han undervisar i musik på skolan, vilket han även tidigare har gjort på en högstadieskola i Torslanda.

linus.lindell@communityskolan.se

Viktoria Simonsson

Viktoria är vår legitimerade speciallärare som ansvarar för skolans specialpedagogiska insatser. Viktoria undervisar inom språkval svenska och engelska och är även ansvarig för skolbiblioteket. Viktoria kommer nu senast från Nordhemsskolan i Göteborgs kommun.

viktoria.simonsson@communityskolan.se

Karin Antonsson

Karin är vår lärare inom bild och har en konstnärsutbildning. När hon inte är på Communityskolan arbetar hon inom Räddningsmissionens verksamheter.

karin.antonsson@raddningsmissionen.se

Anders Berndtsson

Anders är legitimerad lärare och är skolans trä- och metallslöjdslärare. Han arbetar även som elevassistent på skolan.

anders.berndtsson@communityskolan.se