Vi planerar för en ny skola vid Opaltorget
för dig som börjar 
årskurs 7 hösten 2021

Ansökan är öppen!

Du kan ansöka här på vår hemsida eller genom att kontakta oss här.
Våra medarbetare är mångspråkiga och kan hjälpa dig med ansökan.
Vi finns även på plats i vår lokal på Opalgatan. Besökstiden är tisdagar kl. 10-14.
Välkommen!

Till er som ansökt innan den 15 februari

Vi har kontaktat alla som sökt innan den 15 februari via telefon och post
med ett antagningsbesked. Om ni inte fått återkoppling vänligen kontakta oss.

Se filmen om Communityskolan Tynnered!

——

Välkommen rektor Ingrid Lindblad!

Ingrid Lindblad är utbildad både rektor och lärare på Göteborgs universitet. De senaste 10 åren har arbetat som rektor och med skolledningsstöd. Innan dess har hon även jobbat som lärare, främst på högstadiet och har sammanlagt 25 års erfarenhet inom svensk skola. Ingrid kommer nu från en tjänst som rektor på Fjällskolan där hon har varit otroligt uppskattad bland elever, lärare och föräldrar.

Ingrid har lång erfarenhet och stort engagemang i att driva frågor om utbildning och politiska samhällsfrågor. Hon har ett stort nätverk inom idéburen, offentlig och privat sektor som kommer att gynna Communityskolan och dess elever.

Ingrids främst uppdrag är att ge alla elever en högkvalitativ utbildning, en skola att vara stolt över och de bästa möjligheterna inför framtiden. Nu under våren kommer hon ta hand om rekrytering av personal och framarbetande av rutiner och struktur, allt för att skapa en miljö och klimat som gör att det skapas trygghet, studiero och fokus på undervisningen. Vi har stort förtroende för Ingrid och är glada att få ha henne som rektor!

Våra ledord

Höga förväntningar

Vi tror på att alla människor bär på en stor potential för utveckling, oavsett tidigare förutsättningar och omständigheter. Den här utgångspunkten är vägledande när vi väljer mellan olika arbetssätt i skolan. Vi har höga förväntningar på varje elev, familj och lärare – i både bemötande och resultat.

Kämparanda

Kämparandan – viljan att anstränga sig för att nå ett mål – har avgörande betydelse för hur långt vi når. Barn behöver bli påminda om vikten att inte ge upp och att fortsätta kämpa. De ska också kunna räkna med hjälp och stöd för att ta sig vidare. Kämparanda handlar om motivation och uthållighet – vi vill att barnen ska få hjälp i att träna effektivt så att orken att fortsätta kämpa håller i sig, oavsett vad som händer i livet. Vi vill kämpa tillsammans.

Inkluderande gemenskaper

Goda relationer är grunden för att bygga en trygg och omhändertagande skolkultur. I en sådan miljö ingår en hög vuxennärvaro och tät kontakt med närsamhället. Du som förälder/vårdnadshavare spelar en central roll i ditt barns utbildningsresa.

Kreativitet

Vi på Räddningsmissionen har arbetat med musik- och kulturverksamhet för barn och unga i många år. Vi använder också utbildningsinsatser som en mötesplats för kreativitet. Kreativitet är ett verktyg för att uttrycka sammanhang, delaktighet och förståelse för världen.

Ansök till Communityskolan

Kontakta oss

Projektledare Communityskolan:
Milad Gorgees
031-712 12 77
milad.gorgees@raddningsmissionen.se


Projektledare Communityskolan:
Samuel Haugstvedt
0733-53 40 45
samuel.haugstvedt@raddningsmissionen.se

Följ oss på sociala medier!
Instagram: @communityskolan

För- och efternamn