Communityskolan Tynnered

Räddningsmissionen har öppnat en ny högstadieskola vid Opaltorget – Communityskolan Tynnered. Communityskolan är en icke-vinstdrivande friskola med fokus på kunskap och bildning genom kreativitet, kämparanda och höga förväntningar. Genom goda samarbeten med universitet, näringslivet och närområdet vill vi ge eleverna de bästa förutsättningarna för en god framtid. Vi vill att Communityskolan ska bli en skola som är till för hela området och samhället. Detta betyder att skolan kommer vara öppen även efter skoltid med olika aktiviteter för att skapa trygga mötesplatser för barn och vuxna i närområdet. ⁠


Communityskolans Lärare

Att hitta riktigt bra lärare har varit en viktig del i uppstarten av Communityskolan. Vi vet vilken påverkan engagerade lärare har på elevernas möjlighet att lyckas med sin skolgång. Därför är vi så glada över detta gäng som alla brinner för att få ge eleverna bästa möjliga undervisning! På bilden saknas musikläraren Linus, Helene på textilslöjd samt bild- och träslöjdslärare som vi snart kan presentera.

Lärarna är legitimerade och har stor erfarenhet av att undervisa. Vi ser även att de har god förmåga till att skapa relationer med ungdomar och kan arbeta för att skapa bra studiero och tydliga rutiner, vilket var viktiga delar i rekryteringen. Allt för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av undervisningen.

Se filmen om Communityskolan Tynnered!

——

Våra ledord

Höga förväntningar

Vi tror på att alla människor bär på en stor potential för utveckling, oavsett tidigare förutsättningar och omständigheter. Den här utgångspunkten är vägledande när vi väljer mellan olika arbetssätt i skolan. Vi har höga förväntningar på varje elev, familj och lärare – i både bemötande och resultat.

Kämparanda

Kämparandan – viljan att anstränga sig för att nå ett mål – har avgörande betydelse för hur långt vi når. Barn behöver bli påminda om vikten att inte ge upp och att fortsätta kämpa. De ska också kunna räkna med hjälp och stöd för att ta sig vidare. Kämparanda handlar om motivation och uthållighet – vi vill att barnen ska få hjälp i att träna effektivt så att orken att fortsätta kämpa håller i sig, oavsett vad som händer i livet. Vi vill kämpa tillsammans.

Inkluderande gemenskaper

Goda relationer är grunden för att bygga en trygg och omhändertagande skolkultur. I en sådan miljö ingår en hög vuxennärvaro och tät kontakt med närsamhället. Du som förälder/vårdnadshavare spelar en central roll i ditt barns utbildningsresa.

Kreativitet

Vi på Räddningsmissionen har arbetat med musik- och kulturverksamhet för barn och unga i många år. Vi använder också utbildningsinsatser som en mötesplats för kreativitet. Kreativitet är ett verktyg för att uttrycka sammanhang, delaktighet och förståelse för världen.

Ansök till Communityskolan

Kontakta oss

Ingrid Lindblad
Rektor Communityskolan
031-712 13 59
ingrid.lindblad@raddningsmissionen.se

Milad Gorgees
Ansvarig Communityaktiviteter
031-712 12 77
milad.gorgees@raddningsmissionen.se

Följ oss på sociala medier!
Instagram: @communityskolan

För- och efternamn