Rektor Ingrid Lindblad

Ingrid Lindblad är både utbildad rektor och lärare på Göteborgs universitet. De senaste 10 åren har arbetat som rektor och med skolledningsstöd. Innan dess har hon även jobbat som lärare, främst på högstadiet och har sammanlagt 25 års erfarenhet inom svensk skola. Ingrid kommer nu från en tjänst som rektor på Fjällskolan där hon har varit otroligt uppskattad bland elever, lärare och föräldrar.

Ingrid har lång erfarenhet och stort engagemang i att driva frågor om utbildning och politiska samhällsfrågor. Hon har ett stort nätverk inom idéburen, offentlig och privat sektor som kommer att gynna Communityskolan och dess elever.

Ingrids främsta uppdrag är att ge alla elever en högkvalitativ utbildning, en skola att vara stolt över och de bästa möjligheterna inför framtiden.
Vi har stort förtroende för Ingrid och är glada att få ha henne som rektor.

ingrid.lindblad@communityskolan.se
0317 12 13 59

Personal Communityskolan Tynnered

Sara Ahlström
Skoladministratör
sara.ahlstrom@communityskolan.se
0721-45 42 52
Linda Martinson
Kurator och communityansvarig
linda.martinson@communityskolan.se
Viktoria Simonsson
Speciallärare
viktoria.simonsson@communityskolan.se
Goran Zulcic
Klassföreståndare 8a
Idrott och hälsa, Spanska, Matematik
goran.zulcic@communityskolan.se
Linus Lindell
Klassföreståndare 8a
Musik, SO
linus.lindell@communityskolan.se
Susanne Lagerstedt
Klassföreståndare 9a
Svenska
susanne.lagerstedt@communityskolan.se
Fredrik Lövhall
Klassföreståndare 8b
Matematik, NO
fredrik.lovhall@communityskolan.se
Sibongile Malaza Axunger  
Klassföreståndare 9a
Svenska, Svenska som andraspråk, Idrott och hälsa
sibongile.salaza-axunger@communityskolan.se
Anna Dahlberg
Klassföreståndare 9b
Matematik, NO
anna.dahlberg@communityskolan.se
Katarina Ericson
Klassföreståndare 9b
SO, Franska, Engelska
katarina.ericson@communityskolan.se
Celine Afif
Hemkunskap
celine.afif@communityskolan.se
Ibrahim Maruvge
Elevassistent
ibrahim.maruvge@communityskolan.se
Anna Sangwill
Matematik, NO – lärarassistent
anna.sangwill@communityskolan.se
Ulrika Lindberg
Skolsköterska
ulrika.lindberg@communityskolan.se
Sehten Hills
Klassföreståndare 7a
Engelska, Matematik
sehten.hills@communityskolan.se
Sofia Evermyr
Klassföreståndare 7a
Slöjd
sofia.evermyr@communityskolan.se
Ulrike Chemnitz
Klassföreståndare 8b
Tyska, Bild
ulrike.chemnitz@communityskolan.se
May Dzaee
NO, Teknik
may.dzaee@communityskolan.se