Nu är det klart att Räddningsmissionen startar Communityskolan Gårdsten i de lokaler som tidigare var Römosseskolan. Vi är så glada att kunna hälsa alla elever som gick i skolan under höstterminen 2022 till skolstart tisdagen den 10 januari! De elever som ansökt om plats, men inte gått på Römosseskolan under höstterminen, kontaktar vi löpande. 

Communityskolan Gårdsten drivs av Räddningsmissionen som en icke-konfessionell skola med fokus på kunskap, bildning och inkluderande gemenskaper. För att skapa en kunskaps- och bildningsskola lägger vi mycket kraft på studiero och trygghet. Vi vill också arbeta aktivt med föräldrarna och ta vara på det engagemang de själva har för sina barn – det är ofta helt avgörande för att skolgången ska lyckas. 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Mejla oss: info@communityskolan.se

Ingrid Lindblad
Rektor Communityskolan
0721-45 42 59
ingrid.lindblad@communityskolan.se