Vårterminen 2023 öppnade Communityskolan Gårdsten, en F-9-skola.

Communityskolan Gårdsten drivs av Räddningsmissionen som en icke-konfessionell skola med fokus på kunskap, bildning och inkluderande gemenskaper. För att skapa en kunskaps- och bildningsskola lägger vi mycket kraft på studiero och trygghet. Vi arbetar aktivt med föräldrarna och tar vara på det engagemang de själva har för sina barn – det är ofta helt avgörande för att skolgången ska lyckas. 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Maila oss: gardsten@communityskolan.se

Adress Communityskolan Gårdsten: Kanelgatan 38, Angered