Snart dags att börja skolan!

Du får lära dig mycket under ordnade och lekfulla former. Vi har tydliga ramar, och du möts av utbildad och kunnig personal.

I förskolan läggs grunden för skoltiden med träning på att läsa och räkna. Du får lära dig klockan, veckodagar, månader och årstider. Ibland arbetar vi med datorer, eller I-pads, och du får börja att prova programmering.

Vi övar mycket på att vara en bra kompis och få en förståelse för att det är okej att vara den man är.

Som förälder kan det vara bra för dig att veta:

För oss är det viktigt med en nära dialog med dig som förälder eller vårdnadshavare.

I förskoleklassen startar det viktiga arbetet med att bygga upp tillit och förtroende mellan hem och skola. Goda relationer är grundläggande för vår skolkultur. Vi kommer ta vara på er kunskap om era barn genom samtal i början av terminen. Vårdnadshavare kallas till utvecklingssamtal en gång per termin.

Du får reda på vilka mål som följer med obligatorisk förskoleklass, vilka gemensamma regler som gäller och vad som generellt förväntas av era barn. 

Pedagogerna planerar, följer upp och utvärderar regelbundet verksamheten. Rektor leder och fördelar arbetet. Vår personal på förskolan är duktiga på att möta elever som har olika behov. Varje elev som behöver anpassningar eller stöd ska få detta tidigt.